Zakres usług

  W ramach posiadanych uprawnień zawodowych wykonujemy następujące usługi:

 • podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości

 • wznawianie granic

 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe (w tym mapy do celów projektowych i planistycznych w postaci numerycznej i analogowej)

 • geodezyjna obsługa inwestycji: budynki, budowle, drogi, uzbrojenie terenu - sieci wodociągowe, energetyczne, kanalizacyjne, itp.

 • pomiary powykonawcze i inwentaryzacje

 • sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

 • opinie geodezyjne, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów

 • aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

 • obliczanie objętości mas ziemnych, powierzchni

 • pomiary przemieszczeń

 • zakładanie osnów realizacyjnych i szczegółowych metodą GPS

 • inne nietypowe usługi geodezyjne


  Zajmujemy się również sprzedażą gotowych projektów budynków jednorodzinnych.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!Pracujemy na markowym sprzęcie firm: