Dobrzewino - geodezja, geodeta, usługi geodezyjne, pomiary, mapy, sprzedaż projektów, budynków


Firma została założona w 2006 roku przez geodetę mgr inż. Stanisława Bank, posiadającego wcześniejsze wieloletnie doświadczenie w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych, jak również wymagane uprawnienia do wykonywania zawodu, nadane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Firmę tworzy zespół ludzi, których zaangażowanie, gruntowna wiedza teoretyczna i doświadczenie w pracy terenowej sprawiają, że oferowane usługi geodezyjne nacechowane są wysokim stopniem profesjonalizmu.

Świadczymy bardzo szeroki zakres usług z zakresu geodezji i kartografii – głównie na terenie powiatu wejherowskiego, kartuskiego i puckiego.

Firma rozwija się. Do niedawna pracowaliśmy posługując się „tradycyjnym” sprzętem do pomiarów geodezyjnych, zaś obecnie korzystamy również ze sprzętu pomiarowego wykorzystującego system nadawczy GPS. Wyniki pomiarów terenowych opracowujemy za pomocą specjalistycznych programów komputerowych.

Prace wykonujemy z należytą starannością, z zachowaniem przepisów prawnych i zasad pomiarów geodezyjnych.


Zapraszamy do współpracy!Pracujemy na markowym sprzęcie firm: